miercuri, 25 mai 2016

POEZIA GERMANĂ MODERNĂ De la Stefan George la Enzensberger Editura pentru Literatură - Colecţia BPT, 1967Petre Stoica:

Antologia de faţă urmăreşte evoluţia liricii germane pe parcursul a aproape nouă decenii, oferind cititorului posibilitatea contactului mai apropiat cu un peisaj literar de pe alte meridiane, viu şi deosebit de variat. Prin dimensiunile sale, volumele, care însumează poeme aparţinând unui număr de 83 de autori, constituie cea mai substanţială culegere de poezie modernă germană, apărută în vreo limba străină.
Alături de numele unor poeţi mai familiari în România(Ştefan George, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, Bertolt Brecht), în această antologie apar acum alte nume, tot de rezonanţă universală (Ernst Stadler, Georg Heym, Gottfried Benn, Oskar Loerke), fără să fie neglijată prezenţa generaţiei de după anul 1945, care duce mai departe tradiţiile atât de viguroase şi bogate ale liricii germane.
Din dorinţa de a familiariza cititorul cu operele şi personalităţile poetilor florilegiului nostru, notele de prezentare au căpătat o extindere ce depăşeşte dimensiunile standard din antologiile curente.
Traducerile din volumul de faţă aparţin lui N. Argintescu-Amza, Maria Banuş, Marcel Breslaşu, Ion Caraion, Nina Cassian, Dan Constantinescu, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Pillat, Veronica Porumbacu, Petre Stoica şi Ion Acsan.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu