sâmbătă, 27 iunie 2015

pipa lui magritte, 2005, editura brumarIn memoriam Alin Gheorghiu

Petre Stoica

mă vizitează pictorul
mi-a adus un tablou
îl sprijină de perete

ne aşezăm pe scaunele cu trei picioare
masa noastră e întinsul mării
vâslitul nostru e tăcere

el vrea mere nu pofteşte vin
eu vreau măsline
nu mai poftesc tării
vai cum ne mută viaţă
de pe un ţărm pe altul

punem discuri pe placa patefonului jupuit
pe neaşteptate tangourile
se prefac în litanie de lână umedă

pe uşa intră un vultur cu o floare neagră în cioc
pe întinsul mării plutesc
bilete de loterie din veacul trecut

arcul patefonului plezneşte

eu plec spune pictorul eu plec
pentru multă vreme şi nu priviţi tabloul
nu am apucat să-l terminCredeam că se poate bea o cafea

Petre Stoica

Cum au intrat în casă?
stau aşezaţi pe canapea
cu bâte strânse între genunchi
ascultă muzică rap şi sparg
seminţe de floarea soarelui

cum aţi intrat în casă?
şi cine sunteţi? întreb

îşi ridică privirea mă cântăresc sfidător
ah spune unul credeam că aici
se poate bea o cafea caldă
venim de la o manifestare pacifistă
va rog să ne iertaţi va ştiam
prelat sau ceva asemănător

mă îndrept spre telefon

nu chemaţi pompierii sar cu toţii în cor
credeam că aici se poate bea o cafea caldă
şi iată am dat peste un bătrân agresivProscrisul urbei

Petre Stoica

Proscrisul urbei părăseşte ultimul
bodegă cocoaşa fumului acru

îmbrăcat în negru întodeauna
în negru şi întotdeauna nebărbierit

bătrânul păşeşte încet
cu bastonul loveşte ritmic caldarâmul
trezind praful perdelelor ofilite

nimeni nu ştie unde înnoptează

este artist ratat? un părăsit de viaţă?
timpul s-a poticnit în rinichii săi?
nimeni nu ştie

din când în când se opreşte
privind spre locul stelei sale oarbe

se întoarce spre mine:
lumea din geografia ta
se preface că te iubeşte
o singură dată în viaţă este iubit
cuvintele de laudă sunt lovituri perfide
mai bine te năşteai antilopă
sau iederă sau gata mort
domnule fericirea are la capăt
o sabie ascuţită la focuri înalte
ainsi soit-il

proscrisul urbei îşi continuă drumul
inpenetrabil confuz cenuşă
îmbrăcată în negruO diversiune perfidă

Petre Stoica

Citesc ziarul matinal
cineva sună insistent la poartă
întrerup lectură ies trag zăvorul
nu este nimeni
revin în casă
în locul ziarului o băltoacă de sânge
aud paşi urcând în mare grabă scară podului şubredă
îmi tremură mâinile par însângerate
simt ace în viscere ameţesc
o diversiune perfidă
o singură clipă de neatenţie
şi iată-mă intrat în cercul
bănuiţilor de crimăSimfonie matinală

Petre Stoica

Un icnet un căscat enorm
fisurează oglinda reanima musca
prizonieră între geamurile
pătate de grăsimile soarelui

căscatul enorm păşeşte în baie
îşi face nevoile trage apa se bărbiereşte
tăietură lamei înviorează bărbia amară

căscatul se subţiază
intră în sac îşi leagă şireturile de la pantofi
devine siluetă

pe stradă întâlneşte siluete identice

trenul intră în gara locomotiva se-nclină
îşi revine la poziţia consacrată
vagoanele sunt aglomerate harababura aglomeraţie
sudoarea acră fecundează prospetiunea dimineţii
unul lălăie altul fluieră altul
despachetează hrana înfăşurată în hârtie de ziar
sincope de muzică funebră
altul deapănă anecdote impudice
altul se înghesuie în altul

siluetele aţipesc
şi totuşi trenul înaintează în tunelul cu ieşire
la balta seminală a istorieiElegie

Petre Stoica

Intră pe uşa întredeschisă
se aşază nepoftit la masă

stăm unul în faţă celuilalt
îşi toarnă vin în pahar
îmi torn vin în pahar

nu rosteşte un singur cuvânt
împart cu el tăcerea
îl privesc îl măsor îmi seamănă leit
poartă barbă mea are culoarea ochilor mei
până şi ţinutul ţigării între degete
este identic cu al meu

se ridică lent pleacă pe uşa întredeschisă

mă îndrept spre oglindă mă cercetez atent

oaspetele necunoscut eram chiar eu
cel care ieri credea în ziua de azi
cel aşteptând scrisoarea care nu a sosit
cel care mâine îşi va pune o masca
să nu se mai recunoască să nu mai aştepte nimic
Poem idilic

Petre Stoica

Este o seară identică serii de ieri
identică tuturor serilor din orăşelul
care ziua dansează ca o balerină cu un singur picior

este o seară cu iz de untură râncedă
îndărătul perdelelor îndărătul cuvintelor
idealurile se contopesc cu fluidul televizorului
visele au culoare incertă aspiraţiile
încap într-un singur intestin dimineaţa
golit cu fervoare
este preludiul nopţii identic nopţii de ieri
vii sunt numai păsările nocturne se încrucişează
stârnind pudră de harfa
peste geografia orăşelului ignobilă
vii sunt numai viitori sinucigaşi singurii
ce ştiu să-şi preţuiască destinul
viu în această noapte este preotul
chemat să rostească îndemnuri cârpite
la căpătâiul muribundului surd
o noapte asimetrică o noapte refuzată gloriei
o noapte în care trecutul şi viitorul meu
dialoghează incoerent ca doi beţivi
cu proteză dentară pierdută-n pahare
Aventură pipei

Petre Stoica

Pipa lui Magritte
trece din gura mea în gura vecinului
din gura ştirbă în gura lupului întunecat
din gura fiarei trece în gura marinarului
din gura naufragiatului trece în gura
poltistului din gura înveninată trece
în pâlnia crinului din aburul parfumat pipa
revine la locul hotărât de pensula încoronată
acolo unde norii metafizică lor
potolesc cu graţie uraganul condorului

Elegie

Petre Stoica

îşi spun noapte bună
îmi spui noapte bună
dar nu te văd

sting ultima ţigară
cu amarul amarului pe cerul gurii
cobor în patul meu de piatră
fără să ştiu aştept
prin aburi de lavandă
te văd dar nu te aud
mă trezesc şi îţi spun bună dimineaţa
îmi răspunde bătrână cerşetoare
oprită sub fereastră
întinde mâna după o bucată de pâine
îi dau o pâine întreagă
îi dau şi petale
din floarea lăsată de tine pe masă
aştept încă o noapte şi încă
o noapte până în clipa
când noaptea îmi închide pentru totdeauna
poarta cu zăvorul tras de tineRealitate
Maestrului Magritte, cu veneraţie

Petre Stoica

realitate desenată lin de aripa
vulturului hrănit cu stafide mângâiat pe cioc
de laba leului culcat pe plaja însorită
lângă femeia cu sexul deschis
spre săgeata zenitului
realitatea pusă într-o ramă de flăcări
realitate care jigneşte ignoranţa
Elegie

Petre Stoica

Păşesc înainte vertical şi sprinten
salut beţivul nebunul bătrâna arţăgoasă
salut câinele care mă întâmpina cu privire umană
salut până şi mortul petrecut acum la groapă
păşesc înainte lumea mă admiră
ţinuta sobră mersul împintenat de elan
dar nimeni nu ştie că eu păşesc îndărăt mereu îndărăt
în căutarea clipei când mi-am pierdut inocenţa
în căutarea clipei când mi-am pierdut virginitatea
la umbra unei tufe de liliac
în căutarea clipei când mi-am pierdut
sansă gloriei de fapt totul totul
mereu îndărăt mereu ocolind prezentul
care mă pândeşte cu bâtele sale noduroase
ocolind ce ce nu pot ocoli
însă tocmai îmi curge sânge din nasElegie prenocturna

Petre Stoica

Din spatele grădinii printre copacii denşi
seara se desfoaie o fereastră luminată

mă apropiu tiptil de locul decupat de timp
aud muzică stinsă clinchet de pahare fine
suspine alternând cu mătase lunecata de pe coapse

tac şi ascult mă absoarbe aroma dulce
de castane coapte iarna

sunt aici sau într-o veche oglindă?

deodată o draperie neagră
cade peste locul decupat de timp

vin spre mine valuri de apă sărată inundă
insula pe care credeam că fericirea mi se cuvine şi mieManagerul bibliofililor

Petre Stoica

În marea depărtare un ţinut o patrie
neconsemnată pe nici o hartă

mesagerul bibliofililor îmi spune
acolo perfecţiunea atinge apogeul
fructele coapsă femeii piatra şi crupa calului
sunt diamante forme şlefuite de uneltele
vântului născut în violoncelul cu corzi de infinit

acolo simbolurile îşi arată învelişul transparent

acolo nu există bâte steaguri himene sfâşiate

acolo moartea este arhitectură muzicală
o nesfârşită trena de miresme rare

mesagerul bibliofililor mă îndeamnă:
omule schimbă-ţi veşmintele şi ia-ţi adio
de la realitatea de la concreteţea zilei
ce înseamnă pansamente uzate drojdie ideologie fezandată

repeta; ia-ţi adio şi pleacă
în ciuda faptului că nu vei ajunge niciodată Realitate şi duioşie

Petre Stoica

iau pipa din tabloul lui Magritte
aprind tutunul cu o aşchie de gheaţă

pufăi privind absent tavanul

din norul fumului coboară o sirenă
cu solzi din coji de portocală
are coadă dublă părul ei
e desfăcut de răsuflarea mea precipitată

ridic în stânga şi în dreapta alţi nori
mai violeţi mai verzi mai patratosi

un pachebot mă poartă spre insula pe care
zodiacul meu se-ncrucişează cu un şarpe
unde nesperata glorie se intersectează
cu epuizarea nesfârşitelor orgasme

acolo unde laba leului despică meridiane

coboară inserarea jarului tutunului
se preface în cenuşă pulverizarea ei
se preface lent în note muzicale

reaşez pipa în tablou
şi fără îngăduinţă distinsului maestru
reformulez inscripţia
aşadar: ceci est une pipe veritableUn teritoriu un loc

Petre Stoica

Există undeva un teritoriu un loc
unde fluturele oprit în vârful plopului
noaptea se transformă într-un far ce îndrumă
corabia somnambulilor

există undeva un teritoriu un loc
unde copilul Mozart cânta la pian
copiilor abandonaţi pe faleze invadate
de buruieni şi gunoaie

există undeva un teritoriu un loc
unde o doamna tronând pe un cal înaripat
îşi scoate zilnic jobenul în faţa
cerşetorului evadat din cuşca socială

există undeva un teritoriu un loc
unde gheara grifonului păzeşte comoara
cheia care deschide toate enigmele

teritoriul este trecut în atlasul poetului
alcătuit pe date culese
cu neinselatoare instrumente ale visuluiFără titlu

Petre Stoica

Luni mi-a sosit o scrisoare
plicul era gol
a doua zi mi-a sosit o nouă scrisoare
plicul era gol
şi a treia mi-a sosit o scrisoare
goală şi ea

sâmbătă a sosit o scrisoare
în ea se aflau cuvinte aşternute strâmb
cum? nici acum nu ai înţeles
că anii te-au încovoiat că eşti bătrân?

nedumerit am privit pe fereastră
prin zăpada înalta
o cârja împingea o roabă
încărcată cu frunze de laurConsolare în fa minor

Petre Stoica

Fii liniştit vine şi acea zi

cât de calm cât de sigur zboară acum
pasărea ta obisnuita sa ciugulească semincioare
din regatul grădinii stăpânit
de printesa narcisă de prinţul rozmarin

vine şi acea zi fii liniştit
cât de limpede este apa acum
în paharul din care bei noaptea
când coşmarul îţi zgâlţâie tablourile
înşiruite pe albul pereţilor

câtă culoare câtă vânzoleală-n orăşelul
în care cumperi ziare şi pâine în care
aproape zilnic poştaşul îţi aduce scrisori expediate de fiinţaşi azi iubită de tine cu ardoare

fii liniştit vine şi acea zi
pasărea va intră în oul din care a ieşit
apa din pahar îţi arde gâtlejul
scrisorile vor rămâne pe masă necitite
culorile oraşului se vor restrange
într-o mlaştină colcăind de viermi

vine şi acea zi fii liniştit
toată obiectele care ţi-au fost confidente
vor fi cenuşă păzite de laba
timpului în pelerină cârpită
toate vor fi amintire forfecate de lăcusta
aşteptând îndărătul oglinzii trădătoareSfaturi metafizice


Petre Stoica


Fii atent traiesti in provincie
intr-un orasel ghidat
dupa codul bunelor maniere si dupa ritmul in care
tusesc batranele bigote


saruta mana doamnei proaspat coafate
saluta fanfara crescatorilor de porumbei calatori
fii ceremonios in fata autoritatilor
autocrate sau blande sau ametite de somn

fii atent ce cravata iti pui
in ce partid te inscrii

da dovada de patriotism infasurat
in mantie de pasla grosime menita
sa te apere de agresiunea
pornita din citadela viespiilor

controleaza-ti pasii optiunilor estetice
nu divulga prietenia cu Pitagora
cu purtatorii paftalelor secrete

fii ingaduitor cu bisexualii cu daltonistii
cu oamenii de la margine

prietene fii atent
aici nu exista refugii pentru tigriNedumerire

Petre Stoica

Formez un număr de telefon
greşeală greşeală aud
ah scuzaţi-mă
nu-i nimic se mai întâmplă
răspunde cu politeţe neutră

a cui a fost vocea de la capătul firului?

în pat mă răsucesc de pe o parte pe alta
da a cui a fost vocea

în urechile mele răsună ecouri de peşteră
versuri ale unui nou potopCasa poetului din Jimbolia

Petre Stoica

Câtă individualitate câtă supremaţie
posedă această clădire dispusă
între amestecate puncte cardinale

 încăperile ei au culoarea
cărţilor nepătate de priviri onctuoase

 noaptea o repopulează morţii insomniaci
din fotografiile cu rame lăcuite
de emisarii insectelor grase

 morţii scotocesc sertarele dulapurilor
îşi caută testamentele contractele hârtiile
atestând o veche obârşie rurală
habar nu au ei că nimic n-a rămas
decât litere frânte ştanţate în praf

 o, există şi ore nocturne cu scaune neocupate

 câtă individualitate câtă supremaţie
posedă această clădire mereu agitată
de vălvătaia frunzelor de ficus

 ziua o invadează pliantele pornopolitice
suprapuse pe pliantele sectelor religioase
o invadează interogaţii cu picioruse de omidă
şi vizitatorii obraznici ca bunăoară acum
când îmi cer să depun mărturie
că nu au mâncat niciodată icre negreNici azi

Petre Stoica

Am aşternut farfuriile tacâmurile paharele
toate sunt noi toate
au claritate de primăvară

şi iată că nu vii nici azi

mâncarea se sleieşte apă îngheaţă în pahare
muzica noastră preferată cândva
sughite funebru

mă aşez la masă îmbrăcat
în hainele actorului rămas fără rolÎntâlnire profund realistă

Petre Stoica

Pe o şosea specific balcanică
Bicicletă van Gogh
(made Marcel Tolcea)
se întâlneşte cu motoreta Magritte
(made Petre Stoica)
una salută cu sunetul rămas într-o ureche tăiată
cealaltă cu uguitul unui porumbel
conservat într-un melon
metafizicele mijloace de circulaţie se despart
lăsând în urmă vâlvătăi de culori
incendiind câmpuri imense de grozamă

ce întrebare penibilă
exclamă veştejitele testicule
pierdute în cămaşa de noapte
a bătrânului academician cu insignă de estet

duminică, 21 iunie 2015

vizita maestrului de vanatoare, versuri 2002

fapt divers
petre stoica
au pornit să prindă marele peste
vietatea văzută de intreagă obşte

seara bărbaţii s-au întors cu mâinile goale
îmbătrâniţi şi gârbovi
şi cu opţiunile politice schimbate


mesaj de îmbărbătare
petre stoica
dimineaţa au găsit în cutiile poştale
scrisori cu rânduri ilizibile
literele viermuiau se acuplau

oamenii erau nedumeriţi
înţelepţii locului ridicau din umeri
bătrânul cantor obişnuit să vadă
scrisul ascuns sub pete de ceară
tâlcuia înflorirea intempestivă a prunilor
nimeni nu a înţeles
era mesajul de îmbărbătare
trimis de viitorul şchiop de timpul
cu podoaba capilară coborâtă în berna


fapt divers
petre stoica
înaintau pe vreme de arşiţă pe vreme de ploaie răpăitoare
nici crivăţul nu-i înspăimânta

înaintau vitejeşte şi ziua şi noaptea
ajunşi la locul unde li s-a spus
că-i aşteaptă mesajul strămoşilor
au găsit o pălărie roasă de molii


sărbătoare sacră
petre stoica
pe strada principala
apar majorete trimit bezele flutură chiloţei
le urmează călare pe un catâr castrat
retorica zilei înalta şi mândră

rând pe rând se deschid ferestrele aţipite
nedumerirea invadează încăperile
nimeni nu ştie că azi e sărbătoarea
recoltelor analfabete


fapt divers
petre stoica
pe marginea şanţului
fumau şi depănau anecdote obscene
stropite cu rachiu puturos

unul nu a văzut surparea digului
unul nu a văzut cum puhoaiele învolburate
matură din calea lor recoltele neculese
turme de oi şine de cale ferată
când apa mâloasă le-a ajuns aproape de umeri
şi-au amintit că e timpul să plece acasă


după risipirea negurei
petre stoica
o negură densă
îmbrăţişa întregul ţinut

mesagerii veştilor bune
rătăcind au ajuns în alt ţinut
după risipirea negurei
nu ne-am mai recunoscut
eram cu toţii
democraţi surdo-muţi


fapt divers
petre stoica
arheologii au descoperit
noi virtuţi autohtone

vom avea ample mediatizări
simpozioane savante distribuiri
de titluri academice
autorităţile superioare
vor participa la un dineu
cu fructe de mare cu fudulii
de berbec în sos de violete
pe internet vor apare şi alte
partituri cu discursuri răguşite


întrebare inutilă
petre stoica
până când până când întreabă
luptând cu dislocarea muntelui

până când până când întreabă
înotând împotriva curentului
până când până când întreabă
pipăindu-şi oasele pictate cu discursuri
până încetează valsul pământului
în jurul soarelui răspunde
doctorandul în ştiinţele parfumului


localitate ideală
petre stoica
patru sute de oratori ocazionali
patru sute de directori generali
patru sute de poliţişti nervoşi
patru sute de consilieri comunali
patru sute de contabili miopi
patru sute de scorpioni
patru sute ori patru sute
de interdicţii de taxe de amenzi

şi patru sute de contribuabili


Ştiri
petre stoica
Ieri o oaie bearcă a mâncat un lup
un avion s-a izbit de un munte
dar pasagerii au supravieţuit
o actriţă superbă a luat în căsătorie
un bătrân cerşetor jegos
ieri ministrul informaţiilor
a rostit un adevărstire banala
petre stoica
pe neasteptate gulliver
a intrat in sala de sedinta a parlamentului

unii au tresarit din somn altii
au incremenit cu ziarul in mana altuia
i-a ramas broasca discursului in gat
altuia i-a plesnit soricul feselor
gulliver i-a cercetat meticulos cu lupa
a ras in hohote apoi
a plecat insotit de huiduieli
mai tarziu a fost in unanimitate votata
o lege menita sa pedepseasca sever
imixtiunea presei scrise
in viata basicilor cu pantaloni si cravata


cadril
petre stoica
din pricina guturaiului contractat
de maeştrii de vânătoare ai parlamentuluilegea care permite dreptul
de-a admira pantofii mafioţilor
a fost amânată
până la următorul bal mascatdiriguitorii unui nou viitor
petre stoica
păduchii căzuţi din barba lui marx
şi înmulţiţi la subţioara urmaşilor săi
conform sloganului
de la salt cantitativ la salt calitativ
sunt azi:

aristocraţi cu blazon de tinichea aurită
burţi solemne miliardari cu degete boante
în numele democraţiei plastografiate savant
sponsorizează silicoane sfinţesc terenuri de golf
şi ctitoresc biserici dar cred
numai în virtuţile jeep-urilor ultimul model
poporului bolnav împart gratuit diplome
de sănătate şi lecţii de răbdare patriotică
sunt diriguitorii unui nou viitor
încremenit în proiect
nu există niciunde armă nici măcar una biologică
în stare să extermine
cuirasaţii păduchi căzuţi din barba lui marx


crăciun 2001
petre stoica
ninge dens şi viguros
ninge ca în vremi stravechi
când oamenii sorbeau tandreţea divinului
ultimul chefliu părăseşte bodega acră
tapetata cu anacronice afişe electorale

în timp ce maimuţe miliardare
descarcă din maşini cadouri scumpe
infasutate-n staniolul justiţiei republicane
sub fereastra şomerului îngheţată
un câine comunitar roade un os
azvârlit de preotul reconvertit la creştinism
ninge dens şi viguros
din depărtarea viitorului fericit
creşte şi descreşte melodie
Stille Nacht, heilige Nacht

fapt divers
petre stoica
fetiţa cu chibrituri
suflă în punga cu aurolac

ah ce ruşine exclamă limuzina
care goneşte prin zăpadă
spre antilopele bordelului


pastel
petre stoica
luna coboară lin duce cu ea
şoaptele morţilor tăcerile viilor

mişcarea păsărilor în frunziş
imprimă monograma dimineţii
se deschide o uşa se destramă
cămaşa somnului misterul
primii paşi în stradă anunţă timid
ponoseala vidanjările zilei


pastel
petre stoica
blocuri de case ursuze şi afumate
împodobite cu lujeri de viţă uscată

un beţiv rămas într-o rână
murmură rugăciuni cere milă
gunoiului adunat ambiguu

nici o floare nici un fir de iarbă
menite să zâmbească femeilor extenuate
care în balcoane sprijinite-n cârje
atârnă rufe sărăcăcioase
aici eternitatea este vomă de câine melancolie
de sicriu rămas fără nume

viaţă e încă speranţă meditează
rinichiul definitiv bolnav viaţae margine insuportabilă meditează
rinichiul încă sănătos

vizita maestrului de vânătoare
petre stoica
trenul intră graţios în gara împodobită
cu ghirlande împletite din urechi de mistreţ


ave ave tună mulţimea hăitaşilor
ave ave răspund piculinele cerului dezinfectat

primarul întinde maestrului de vânătoare pâine şi sare
de emoţie primarului i se desprinde barba solemnă

corul fotomodelelor închiriate cu ora
intonează imnul vânătorilor căzuţi la datorie

alaiul se îndreaptă spre locul unde va fi construită
după ultimile canoane ale artei posmoderniste
o vastă crescătorie de vulturi pleşuvi

maestrul de vânătoare îşi potriveşte patriotic cravata

vorbeşte despre abnegaţia vânătorilor simpli
despre impedimentele vânătului pe vreme de viscol
vorbeşte despre braconajul străinilor
înfierează şi cere vigilenţă la locul de pândă

ave ave tună mulţimea hăitaşilor
în timp ce oaspetele maestrul de vânătoare
vizitează căminul de bătrâni
împarte mere aspirine şi sfaturi
iar suferintilor de podagră
da lecţii de vals vienez

ave ave răsună în noapte ovaţiile
multiplicate până dincolo
de fruntariile anotimpului reumatic

privesc şi ascult
petre stoica
fără voia mea privesc şi ascult
vecinii de la masa bufetului plutind în fumăraie democrată


fiecare în parte
este politolog economist astrolog istoric
jurist republican din tată în fiu pomanagiu
tolerant spiritist antisemit şovin ventriloc
şi-n anumite momente de furie supremă
adeptul tragerii subtile în ţeapă

fiecare în parte ştie mai multe
decât celălalt şi decât toţi laolaltă
oricum împărtăşesc egal convingerea fermă
că suntem victima unui complet mondial
care ţine să ne extragă presupusele
diamante depozitate în maţele patriei

privesc şi ascult îmi sorb cafeaua
şi în gând aduc un omagiu pios celor care m-au învăţat
să-mi suflu tandru nasul în batistă
spre a nu tulbura niciodată liturghia prostiei
cădelniţată cu fum de balegă autohtonă

ajunge am obosit

spun politicos noapte bună fumăraiei
şi aştept întâlnirea cu somnul care vindecă


pierderea auzului
petre stoica
azi mă doare ureche stânga
ieri m-a durut urechea dreaptă


prea multe ţipete de orgasm
la împreunarea discursului despre viitor
cu burta obeză a datelor statistice

prea multă muzică
ieşită de sub coada măgarului
adus la ceremonii profane

prea multe bubuituri de tobe
la premierea vinului acru

mâine mă dor amândouă urechile
poimâine îmi pierd iremediabil auzulinsomnie
petre stoica
noapte lungă noapte fără sfârşit
insomnia intră prin gaura cheii de la uşă
intră prin coşul casei lins de lună
intră prin butonul veiozei
intră prin ţesătura draperiei
vulturul evadat din dulap
bea ultima ta picătură de apă
un cal nechează întruna sub fereastră
în pod şobolanii bat darabana
te-au trădat amanta poemele pictorii flamanzi
te-a trădat până şi aroma portocalei
nimeni nu îţi întinde colac de salvare
în această noapte în această fiestă onirică
lungă nesfârşită insomnie
şi deodată bătaia clopotului de dimineaţă
zguduie geamurile patul pereţii
ce se prăbuşesc peste ţine
şi adormi sub molozul orelor
morţii din casă
petre stoica
eternizaţi în rame vag prăfuite
aşteaptă contemplare poate milă
din partea oaspetului găzduit în odaia principală


unul a fost ţăran bogat
căsătorit cu o ţărancă bogată şi ea
altul a lucrat prin birourile oraşului încă
îi luceşte bumbul acului de aur înfipt în cravată
altul şi-a slujit patria în calitate
de călăraş cu schimbul calul
este gata să sară din cadru

iar altul
cumnat al vărului bunicului meu
a colindat şi colindat europa
de unde la adânci bătrâneţi
s-a întors acasă cu un mănunchi de violeteelegie
petre stoica
cine este bărbatul păşind în faţa mea?
are mers clătinat are umerii
străpunşi de săgeţi


vine de la mormântul iubitei?
şi-a pierdut la zaruri
ultima amintire scumpă ultimul
reazim în viaţă?

dă colţul străzii a dispărut

este clipa-n care la biserica româno-catolică
s-a încheiat slujba de duminică
este clipă mântuirii dăruită altora

este clipa-n care eu însumi
sunt bărbatul care a dat colţul străziii-am spus
petre stoica
i-am spus nu veni
totuşi mi-a intrat în casă
cu sânii remodelaţi cu dialectica
iubirii eterne pe buze

la numai câteva zile
omizile mi-au devorat grădinaîmbrăţişează poemul

petre stoica

lasă poemul să vină spre tine
pe nesimţite ca paşii pisicii îndreptată
în direcţia pasarei oprită în iarbă

ajuns la poarta inimii tale
îmbrăţişează poemul ferm
ca zborul pasarei care s-a înălţat
simţind apropierea felinei perfide

hrăneşte-l cu febra insomniei tale
întăreşte-l cu mânia cu bucuriile tale
săi lasă-l să plece aşa cum a venit
pe nesimţite tiptil

poate va nimeri o uşa deschisă
poate va fi mireasmă pe o viaţă secetoasănaşterea poemului

petre stoica

descifrez anevoie încâlcite semne
pe zăpadă proaspătă toate
duc la magazia de lemne

ce vietate caută miresme de pădure

îmi rotesc privirile le ridic
spre acoperişul magaziei
o pasăre cu patru aripi şi creastă de frunze
cloceşte cărbuni în melonul lui magritte

arunc în sus un bulgare de zăpadă
bulgărele se desface-n picături albastre
şi deodată e noapte ştiu
şi mă iluminezîngerul mărunţel
petre stoica
o vrabie se învolbură pe zăpada îngheţată
ciuguleşte semincioare aruncate de mâna copilului
în jurul ei vibrează pulberi de cristal albastru


speriat de apariţia unei maşini brutale
îngerul mărunţel dispare în oul din care a ieşit

eternitatea ni se oferă drămuităînserare
petre stoica
pentru k.

vântul iernii intră uşor pe sub uşă
îţi înveleşti picioarele în pled
fulguirile penumbrei îţi apasă pleoapele
degetul rămâne în cartea închisă
ce păsări vin dinspe sud? ce tigri
vin dinspre nord? cineva bate clapele
pianului îmbătrânit în pod visezi şi nu visezi
la captul aleii apare fiinţa care ţi-a fost
logodnică sânii îi sunt lumina de dimineaţă
întinzi mâna spre vălul ei de iasomie
şi vălul se deşiră în negre fire de ani
vântul scutură coşul acoperişului nins intră
uşor pe sub uşa te trezeşte zvâcnetul
din degetul rămas în cartea închisăpână la sfaritul sfârşitului

petre stoica

doar pentru ţine mai culeg trandafiri
doar pentru ţine

vechile mele iubiri sunt azi
iniţiale amestecate într-un osuar părăginit
tu rămâi până la sfârşitul sfârşitului
nobilă mea suferinţă deasemeni rămâi
cheia porţii care da spre locul
unde timpul îmi readuce puterea
de a conjugă credinţă cu dreptatea

din trandafirii culeşi iau firul Gloria Dei
aşezându-l lângă corabia ta de hârtie
sosită în golful solitudinii melecadril
petre stoica
între glorie şi nimic
exersează orchestra şoarecilor

oricum iarna mea este suportabilănotiţă(ianuarie)
petre stoica
iarnă grea geroasă
câteva vrăbii se adună
la uşa îngheţată


împart cu ele
ultimile firimituri ale pensiei


primăvară
petre stoica
strivind gâză între degete
copilul zgârie diamantul universului