duminică, 23 octombrie 2016

JURNAL GERMAN, II Petre Stoica din "Caligrafie şi Culori"(1984) 8 DECEMBRIE, 1967 (partea a patra))


Mi s-a facilitat o întâlnire cu profesorul Kurt Pinthus, şi cum ora vizitei se apropie, mă stăpâneşte nerăbdarea conjugată cu emoţia. Pentru germanişti, numele său este o noţiune. Antologia lui Pinthus MENSCHHEITSDAMMERUNG, dedicată poeţilor expresionişti cucerise notorietatea în urmă cu cinci decenii. Succesul ei din 1919 se perpetuase la reeditarea din 1959! Între aceste date istoria înregistrează evenimente cumplite, care au traumatizat lumea într-o asemenea măsură, încât faţa i se schimbase până la a nu mai semăna cu ea însăşi. Câţiva din pleiada celor antologaţi (Heym, Stadler, Trakl), muriseră prematur, fără a avea certitudinea omologării marelui lor talent. Unii s-au prăpădit pe sălbaticele fronturi ale primului război mondial, alţii ceva mai târziu, exilaţi pe meridiane depărtate unde aveau să cunoască umilinţa şi foamea, iar bietul, inofensivul van Hoddis înnoptat ca şi Holderlin, fusese ucis de nazişti. Supravieţuitorilor nu le-a mai rămas decât să-şi aleagă drumuri noi, întrucât furtuna care îi purtase cândva, în albia aceluiaşi fluviu, numit după o convenţie expresionism, se risipise de mult prin văzduhul nemărginit ca şi propria lor fantezie, înflăcărată şi sfântă. Şi în cele din urmă, a rămas doar unul singur, cel care îi unise într-o carte, eternizandu-i şi dub această formă.
Dus cu gândul la toate acestea, mă îndrept spre locuinţa lui Kurt Pinthus de pe strada botezată cu numele poetului romantic Gustav Schwab. La poartă sunt aşteptat de sora profesorului, care mă conduce amabil în "studio". Interiorul e compus din mobilier foarte modern, confortabil, solid. Sunt poftit să iau loc într-un fotoliu adânc, care te poate răsuci în orice direcţie ai dori. Mă aşteptam la o ambianţă oarecum anacronică. Dar prezenţa noului de-aici îşi are explicaţia în însuşi avatarurile trăite de stăpânul lor! Kurt Pinthus a avut o existenţa zbuciumată, care nu i-a permis statornicirea într-un loc anume: după 1933 părăseşte Germania stabilindu-se în câteva oraşe americane, apoi asemenea unui erou din romanele lui Remarque, cu acte false, revine în ţară, nu în aventură romantică, ci ca să-şi salveze uriaşa biblioteca. Cele cinzeci şi cinci de lăzi cu cărţi îl urmează pe drumuri lungi şi ciudate, încheiate până la urmă într-un port din Statele Unite. Acum e stabilit definitiv în ţara de baştină. Motivele pentru care şi-a ales drept reşedinţa Marbach-ul sunt lesne de înţeles. Profesorul Pinthus a trecut prin multe, viaţa lui pe care mi-o povesteşte cu un haz mărginind adeseori amărăciunea, este o biografie de dimensiunea fabulosului. Deşi octogenar, munceşte şi azi cu o secretă energie, demnă de invidiat până şi de cei mai tineri! Printre altele, editează opere ale expresioniştilor şi în acelaşi timp îşi defintiveaza pentru tipar monumentala istorie a teatrului, domeniu în care a adus interpretări dintre cele mai originale.
 Kurt Pinthus

Venisem pentru o vizită extrem de scurtă (avertizat că profesorul este uşor bolnav din pricina unei răceli), şi iată-mă plecând din această lume a umbrelor reînviate, după o şedere a cărei lungime de peste trei ore o dorise gazda însăşi...

9 DECEMBRIE

Un prieten din Frankfurt ţine neapărat să-i cunosc familia, care locuieşte la Ludwigsburg. La ora convenită prin telefon, tatăl sau vine să mă ia cu maşina. Situaţia mi se pare puţin neobişnuită: până adineaori nu-l văzusem niciodată pe acest om şi iată-mă acum abandonat lui, pe un drum absolut necunoscut. În discuţia noastră, intimă încă de la început, apare şi o firească muţenie: trecem Neckar-ul, şi orăşelul care mă încântase câteva zile rămâne în urmă, încoronat cu nori elegant desenaţi de o mâna suavă. Şi în faţa ochilor nu mai am decât şoseaua curgând lin printr-o pădure cu impercetibile sunete de cristal
Ludwigsburg
.

Pinthus (* 29 aprilie anul 1886 în Erfurt ; † 11. luna iulie anul 1975 în Marbach am Neckar , pseudonimul Paul Potter) a fost un scriitor german și jurnalist.
. În calitate de mediator și pionier literar expresionismului în Germania, el a fost în contact permanent cu autori ca Johannes R. Becher , Gottfried Benn , Max Brod , Theodor Däubler , Albert Ehrenstein , Walter Hasenclever , Kurt Hiller , Franz Kafka , Franz Werfel și Paul Zah . În calitate de consilier literar al editurii Rowohlt și ca lector la Kurt Wolff Verlag , a ajutat mulți scriitori ai expresionismului pentru publicare. În anii 1919/1920 a publicat antologia poem Menschheitsdammerung , care a devenit opera literara standard și introducerea lor arată evoluția expresionismului literar.

joi, 20 octombrie 2016

Poezii de Oskar PastiorCu un disc de patefon

Oskar Pastior

(în limba română de Alexandru Al. Şahighian)

Singur când eşti pune degetul, lin,
pe spirală şi-ascult-o suind ca pe-un fus,
pân' ce vioara noastră e-a ta pe deplin,
şi măru-ţi întinde ramul, de sus.
Dar braţul opreşte-l în clipa când
miezul mişcărilor noastre-au prins glas.
Auzi-ne-n calmul de-afară păşind
şi luna în mere cum râde cu haz.


Te-a-ntremat, Sofia dragă,

Oskar Pastior

(în limba română de Gabriel H. Decuble)

ca un roib ce-am răsgândit
noaptea sus pe Helicon
fleacurile ştiu pesemne
despre folosinţa lor
cât ştie şi domnul Lorenz
când l-am pomenit în faţa-i
iar pudelii harfei sale-s
mult prea singuri pentru foarfec
căci trompeta ta nocturnă
în alaiul împroşcat
chiar şi fără franj de pene
se va frânge ca păpuşa
când te-ncrunţi la mămăligă


poezia pe bandă de magnetofon are o voce de aur ea

Oskar Pastior

(în limba română de Corina Bernic)

povesteşte despre un omor în timp ce banda rulează cu o voce de
aur ea spune povestea acestui omor vocea de aur este vocea celui
omorât ea povesteşte cum banda mai rulează în timp ce lovitura
peste ureche şi ceafă produce o prăbuşire un horcăit o moarte dar
totul ca într-un film mut pentru că în tot acest timp pe bandă se
aude doar vocea de aur a celui omorât ea povesteşte ca o poezie
aşa încât pe de o parte ar putea apărea impresia că un film mut
este rupt dar muzica merge mai departe pe de altă parte că filmul
mut din sală încă mai rulează aşa încât chiar vezi cum un pahar
alunecă de pe marginea scaunului dar nu auzi cum se sparge la
fel ca receptorul telefonului care se bălăgăne fără să înregistreze
scâncitul pentru că vocea de aur încă mai anunţă ora exactă poezia
pe bandă de magnetofon poartă titlul de basm ineluş-învârtecuş

Arhiva literara personala "Petre Stoica" - Oskar Pastior

Oskar Pastior s-a născut la 20 octombrie 1927 la Sibiu. În 1945, a fost deportat în Uniunea Sovietică, unde a fost internat în lagăre de muncă. Eliberat în 1949, s-a întors acasă şi şi-a câştigat existenţa din munci ocazionale, ca necalificat. Paralel, şi-a refăcut studiile liceale. Ulterior a fost admis la Universitatea din Bucureşti, a început să publice versuri, iar după absolvire a lucrat ca redactor de limbă germană la Radiodifiziunea Română. În 1968 s-a stabilit în Germania, unde i-au apărut peste 30 de volume de versuri. În 2006, a fost distins cu Premiul Georg Büchner, cel mai prestigios premiu pentru literatură din spaţiul germanofon. Avea să moară cu două săptămâni înainte de festivitatea de premiere.
Oskar Pastior este de asemenea cunoscut ca traducător al numeroşi autori români, printre care Panait Istrati, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Urmuz, Gellu Naum şi Tristan Tzara.
luni, 17 octombrie 2016

Poezii de Alfred Mombert in traducerea lui Petre Stoica


*
  * *
Alfred Mombert

Traducere de Petre Stoica

POEZIA GERMANĂ MODERNĂ
De la Stefan George la Enzensberger,
Editura pentru Literatură, Colecţia BPT (1967)

Aici este piscul, pe care să adormi.
Aici trec păsări mari în zboruri compacte,
purtând în ciocuri lungi planete aurii.
Ele înoată alungite în curentul aerului,
în ochii lor sălbateci jăruieşte jăratecul
misiunii şi al ţintei.
Când ele zboară deasupra mării,
în adâncul sumbru al valurilor
se oglindeşte o puternică lumină iradiind înaintea-i,
două flăcări se urmăresc şi de jur-împrejur
aripile negre îşi proiectează umbrele.
Când o navă vâsleşte în furtuna nopţii
mai clar luminând
între aceste înălţimi şi adâncimi:
atunci căpitanul se sprijină maiestuos de catarg.
Privirea sa, puternică asemenea universului,
scrutează depărtarea, şi el ancorează în haos.
A veşniciei e spiritul. Şi păsări imense
cu Lumini-Planete în ciocuri
deasupra şi dedesubtul său,
sunt fugare imagini, clătinate
de boarea vântului.
Din adâncul corabiei se înalţă,
îmbrăţişând totul în scântei,
cântecul matrozilor, ospătând,
Imnul de Triumf al Lumii

Aici este piscul pe care noaptea să adormi.
În jurul său unduie veşnicul imn de triumf.
Aici se odihneşte Visătorul-Adormit,
pe vârful unei piramide de aur.

În jurul unghiurilor îndepărtate
planetele se rotesc împovărate de strălucire.
O respiraţie înaltă îţi adie peste mâini.

Aici este piscul pe care să adormi.
Aici auzi cum tobele vuiesc în adânc.
Aici tresare spiritul, căutându-ţi buzele. În vis, mâna îţi creşte prin eter
în univers.


  *
*   *

Alfred Mombert

Traducere de Petre Stoica

POEZIA GERMANĂ MODERNĂ
De la Stefan George la Enzensberger,
Editura pentru Literatură, Colecţia BPT (1967)

Totul se află aici.
Aici sunt munţi, sunt nori lin-plutitori.
Multe lacuri, largi Câmpii-Roditoare.

Totul se află aici.
Păduri, Păduri-Livezi, sălcii prietenose.
Văile cântecelor de pasăre.

Iar cortul meu e aşezat aici:
Lângă o fântână mică,
cristalin alcătuită din elemente:
din eter şi mare, din lumină;
din spiritul omului

Aici adie vânturile.
Viorelele şi lalele îi smălţează malul.

Noaptea stau înăuntru.
Atunci se odihneşte secera lunii
blând argintată, pe umărul meu.
La mine se află dănţuitoarea cerească.
Timpul e desăvârşit în inima mea.
Afară se aude imnul tuturor cântăreţilor lumii.
 
  *
 * *

Alfred Mombert

Traducere de Petre Stoica

POEZIA GERMANĂ MODERNĂ
De la Stefan George la Enzensberger,
Editura pentru Literatură, Colecţia BPT (1967)

Când m-am trezit, marea respira
şi privea spre lună. În barca mea
stătea o umbră înaltă. Pe creştet,
un coif argintat.
- Îmi întind mâna să-l apuc,
mâna ajunge-n neant. Şi mâna reapare
oglindită în apă, toată muiată în argint.

Vorbeam: Tu eşti atât de rece şi limpede,
sângele îţi curge prin vine de-argint,
prin trupul tău pescăruşul săgetează în voie,
locuieşti pe netezimea oglinzii, aici, în clarul de lună.
Eşti fără nădejdi şi voinţă. Tu stai neclintită.

Vorbea: Tu eşti înfricoşător de zeiesc,
plin de naşteri încrâncenate, iar faţa
ţi-e strivită şi mistuită de lăcomie şi nebunie,
locuieşti în Peisaj Nocturn, acoperit
de Stanca-Fantomă pustie şi de păianjeni imenşi.
Visezi şi te arunci în asalt.Trăieşti.

Şi apoi, umbra se lasă delicată
pe pieptul meu. Simţeam pe creştet răcoarea
coifului argintat.CIUDATUL MOMBERT Petre Stoica din "Caligrafie şi Culori"(1984)
Alfred Mombert (1872-1942) este unul dintre cei mai ciudaţi şi personali poeţi germani. S-a născut la Karlsruhe, ca fiu de medic. A studiat dreptul în câteva oraşe din Germania, intrând apoi în magistratură, unde timp de şapte ani a practicat funcţia de procuror, cu o blândeţe şi îngăduinţă puţin compatibile cu obligaţiile acestei profesiuni. A practicat şi avocatura, după 1906 renunţă la toate acestea pentru a se consacra exclusiv scrisului. De fapt, Mombert a trăit mai mult izolat, închis printre cărţile adunate de-a lungul vieţii cu o inegalabilă pasiune. Casă sa din Heidelberg era un adevărat muzeu, ticsit cu tipărituri neobişnuite şi rare, cele de astronomie şi astrologie constituind podoaba rafturilor. Din această viaţă de patriarh înţelept l-a smuls neagra furtună nazistă, aruncându-l (în 1940) în lagărul Gurs din sudul Franţei. Colegaul sau Hans Carossa s-a zbătut să-l salveze, dar toate eforturile sale au rămas inutile. L-au salvat peste un an nişte prieteni elveţieni. În ciuda vieţii sale claustrate, poetului îi plăcea să călătorească, muntele şi marea fiind pentru el puncte de permanentă atracţie. Dorinţa lui era ca vântul munţilor elveţieni să-i împrăştie în cele patru zări cenuşa.
Poezia lui Mombert constituie un tot armonios, simfonic (cu momente de respiraţie ivite întotdeauna în clipa potrivită), iar universul ei este circumscris la elementele cosmosului, proiectate pe fundaluri fantastice, de vis. Mombert a descris aceste momente cu un extaz de vizionar, fapt pentru care îl şi considerăm cel mai de seamă precursor al expresionismului. Versurile sale par străbătute de forţe stranii, ceţoase, în care fiinţa umană e aşezată într-un timp şi un spaţiu neprecizat. Apar simboluri bizare, cu tablouri ce se întrepătrund, ca în vis, lipsite de elemente de legătură - ceea ce determină uneori asimilarea lui la suprarealism. Toată opera sa poetică (alcătuită din numeroase volume, care pot fi socotite drept cicluri ale unei singure cărţi) exprimă o mare şi constantă fascinaţie faţă de imensităţile cosmice şi înălţimile de pisc îngheţat şi puritate a eterului. Versul mombertian este liber (cu ritmuri subordonate imaginilor, situaţiilor) de limpezimea cristalului, ideile ţâşnind aidoma săbiilor de apă ale fântânilor arteziene. Dar alături de cele mai bune versuri ale sale, când nici nu te aştepţi, apar hiaturi, cuvinte goale, prozaisme, s.a.m.d.
Poezia lui Mombert dă sentimentul măreţiei, a infinitului, a veşniciei.

1967

duminică, 16 octombrie 2016

ERNST JANDL - POEZII, poezia austriacă modernă de la rainer maria rilke până în zilele noastre bpt, editura minerva (1970) traduceri de petre stoicaSALA DE AŞTEPTARE

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Cu ochelari şi în halat alb
cel aşteptat va privi prin deschizătura uşii
iar unul se va ridica
din mijlocul cetei

Şi înainte ca uşa să se închidă în urma vreunuia
cei din ceaţa ghemuită
se vor retrage umil într-un magazin -
un plasture-caiet pentru rănile gândirii,
un cort al căsătoriei, din hârtie colorată.

Şi înainte ca îndărătul acelei uşi să se întâmple
ceea ce trebuie să se întâmple
cei ghemuiţi îndărătul paravanelor de hârtie
vor îndeplini ritualuri ciudate
cu nasturi de manşetă încheind căsnicii,
çu şampon limpezind crime.


EXCURSIONOSTII

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Ca un os, denumirea localităţii
trece din gură în gură printre excursioniştii
călătorind în barca cu motor.

După înconjurul cu pauzele de contemplare
la debarcarea excursioniştilor
se naşte curiozitatea.

La întoarcerea bolborosită a bărcii cu motor
falca excursioniştilor
e preocupată de guma de mestecat Şi acum.


ICAR

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Zbura înalt,
deasupra celorlalţi.
Aceştia rămăseseră în nisip
crabi şi caracatiţe.
Zbura şi mai înalt
decât tatăl sau, dibaciul
Dedal.
Soarele îi smulgea pene din aripi.
Din ochi îi picurau lacrimi de ceară.
Icar zbura.
Icar se prăbuşea.
Icar se prăbuşea
cu mult deasupra celorlalţi.


DIMINEAŢă

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Trezit, luminos şi uşor legănat
îşi desfăşoară drumul
spre locul acela
care-i determină curgerea zilei.

În urma lui, soarele înverşunat
azvârle bulgări de zăpadă
înfăşurate în sârmele ploii.

După şapca cu clape şi blana de iarnă
îşi depune şi ochelarii -
cum ai depune o sabie

şi apoi, mândru, asemenea unui dulap cu acte
rânduit cu date de specialitate,
eliberat de neglijenţele din somn
tronează în birou.


SEMN

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Fărâmate-s ulcioarele armonioase,
talerele cu chip helenic,
auritele capete ale clasicilor -

dar lutul şi apa se răsucesc mai departe
în colibele olarilor.


ÎN SOMN

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Nimeri un copac.
Îşi clădi dedesubt o casă.
Din copac îşi taie un toiag.
Toiagul era suliţa lui.
Suliţa era puşca lui.Puşca era tunul lui.
Tunul era bomba lui.
Bomba îi nimeri casa
Si smulse copacul din rădăcini
Stătea alături şi se minuna
dar nu se trezi.


ATLAS

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

atlas
e nevoit
să poarte
globul
pe care

maiorul
matadorul
şi un batalion de baroni
gonesc
buchete de flori    *
   * *

ERNST JANDL

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

în cămaşa albă
pulsează
noaptea tulbure

la ţărm
bocesc
pantofii de purpură

cingătoarea mea
amurgeşte
spre acasă

barca mea
se oglindeşte
în abur de mac   *
  * *

ERNST JANDL

nemărginită
indispensabilă
gratuită
agrafa unui păstrăv
albastră mănuşă a unei găini
scufiţa unui şoarece roşu.

ERNST JANDL ŞI "POEZIA CONCRETĂ" Petre Stoica din "Caligrafie şi Culori"(1984)

Ernst Jandl (1 august, 1925 - 9 iunie, 2000) a fost un poet, traducător și eseist austriac.


 Drumul lui Ernst Jandl spre notorietatea de care se bucură astăzi, are în urmă ani de febrile căutări artistice nerăsplătite de nimeni. După ce îi parcurgem volumul ANDERE AUGEN(Alţi ochi - 1956), radiogramă convingătoare a acestor căutări, ignorarea poeziei sale din acea vreme pare greu explicabilă. Se găsesc în cartea amintită versuri mature, de problematica socială modernă, dominată în mare parte de o tonalitate satirică apropiată de cea a lui Enzensberger, poet necunoscut pe vremea când debuta Jandl. Lecţia exprimării simple, uşor prozaice, e învăţată de la Brecht şi Carl Sandburg, dar universul investigat şi tehnica inteligenţelor metode de asociere sunt numai ale poetului austriac. Insuccesului i-au urmat ani de firească tăcere şi meditaţie, pentru ca în cele din urmă Jandl să simtă nevoia unei radicalizări a expresiei sale poetice. Îi vin în ajutor, cum o mărturiseşte el însuşi, dadaiştii şi scrierile Gertrudei Stein, dar şi contemporanii autohtoni, cei din cadrul lui "Wiener Gruppe". Îi studiază totodată pe expresioniştii nepatetici, în frunte cu August Stramm, preluând de la aceştia tehnica reducţiei cuvântului şi a potenţării versului cu funcţii pantomimice. După ce îşi îndreaptă atenţia asupra versului mai "concentrat şi intensiv", într-o zi Jandl aderă, printre primii din lume, la un nou tip de poezie, cunoscut sub numele de "Konkrete Lyrik". La prima vedere, "poezia concretă" pare să fie o recrudescenţa a dadaismului; în acelaşi timp dă impresia că ar fi vorba de un amestec de Dada şi letrism. De fapt, e vorba de o poezie în care există doar relaţia dintre poet şi limbă, şi nu între poet şi realul palpabil. Creatorul "poeziei concrete" pare să fie germanul Max Bense, dar Jandl este, indiscutabil unul dintre primii care o popularizează, contribuind în acelaşi timp la perfecţionarea ei. În prezent, genul îşi are pretutindeni în lume atât partizanii cât şi denigratorii, mai mare rămânând totuşi numărul derutaţilor! Atâta timp cât o asemenea creaţie rămâne simplă reprezentare grafică, o succesiune de semne care îşi propune numai şi numaai redarea unor "obiecte poetice", sorţii ei de a convinge estetic sunt reduse la zero. Cu atât mai puţin pot convinge "formele, în care nu se află nimic", având "varianta vizuală drept aria". Pură aberaţie, exprimând nu numai limita creaţiei lui Jandl, ci şi a crizei unei poezii care cere totală abolire a inspiraţiei, a conţinutului de orice fel, a inteligibilităţii etc, etc.
Helmut Heißenbüttel
Autor
Decedat: 19 septembrie 1996, Glückstadt, Germania

Dar Jandl este un genial clovn al limbii, care jonglează cu literele şi cuvintele, asociindu-le şi disociindu-le, tăindu-le şi combinându-le cu voluptatate şi mai ales cu o fantezie de-a dreptul diabolică. Exegetul sau, poetul Helmut Heissenbuttel spune pe bună dreptate: "El creează versuri, înfruntând limba [pe care] o înhaţă şi se năpusteşte în ea", după breşa făcută, nu mai urmează "succesiunea logicii gramaticale, care determina corelaţia, ci o cale ce merge din surpriză în surpriză". Astfel, Jandl ajunge să arunce dintr-un cer imaginar torente de "Witz-uri" şi admirabile jocuri de cuvinte, inveselindu-şi cititorul până şi atunci când comunică lucruri profund tragice. O bună parte a poemelor sale trebuiesc recitate, altfel ele îşi pierd efectul percuţiei permanente, sau poate poanta scontată rămâne nerealizată. În general, caracterul lor e pantomimic, litera se cere multiplicată sau permutată, intensitatea pronunţării sale având funcţii declanşatoare. În cazul acesta avem de a face cu "poemul vorbit" (în opoziţie cu "poemul grafic" şi "poemul obiect"" sau "poemul literă"" - care trebuiesc privite. Pentru exemplificare, reproducem un poem de Jandl, care reprezintă tot ce are mai caracterisitc "poezia concretă", atât pe planul vizualităţii cât şi al conţinutului "humoristic:

tatăl
îşi controlează
lunga sa

barbă.

În ce are Jandl mai bun, cu acele versuri în care vede lumea pieziş, subliniindu-i şi ingrosandu-i laturile groteşti, se poate spune că poetul austriac adaugă peisajului liric actual notă de originalitate similară celeia aduse odinioară de Christian Morgenstern în literatura germană de la începutul veacului nostru. El are de pe acum un mare număr de cititori, care îi adoră "Witz-urile". Volumul sau LAUT UND LUISE (Sonor şi Luise), apărut în 1966 s-a epuizat într-un timp record, în ciuda unui preţ destul de... concret.Friederike Mayröcker (20 decembrie, 1924) în Viena, Austria) este un poet, dramaturg și romancier de ori austriacă.
Friederike Mayröcker scris primele texte literare la vîrsta de 15 ani. Din 1946 pînă în 1969 a lucrat ca profesoară de limba engleză. S-a pensionat de timpuriu, pentru a se putea dedica exclusiv scrisului. Apte ani mai tîrziu avea să debuteze în revista Plan. Mayröcker scris patru piese de acest gen împreună cu Ernst Jandl, partenerul ei de mână inimă, cu care a convieþuit din 1954 pînă la moartea acestuia în anul 2000.

Este membră a Academiei de Arte Berlin, a Asociației autorilor din Graz a Academiei germane pentru limbă creație literară din Darmstadt.

Friederike Mayröcker este considerată drept una din cele mai importante scriitoare contemporane din spaþiul lingvistic german. Acest rang l-a dobîndit mai ales prin poezie. S-a afirmat însă cu succes ca autoare de proză, de literatură pentru copii teatru radiofonic: »Iată cum î descrie marea poetă propriul concept maniera de lucru: Trăiesc în imagini. Văd totul în imagini, tot trecutul meu, amintirile sunt imagini. Iar imaginile le transform în cuvinte… Despre textele ei s-a spus că se sustrag intervenþiei raþionale, sunt o þesătură poetică, preponderent melancolică, sunt vise, care ne încântă - eliberează. Bună ca Mayröcker era expresia supremei laude printre avantgardistele din Viena postbelică...«[2]

Friederike Mayröcker trăiește în Viena.

Viaţa: între 1943-1946, soldat şi prizonier. Studiază germanistică şi anglistică..Este "Dr." şi predă limba engleză la un liceu din Viena. Din când în când preda germana la Londra. Publică numeroase broşuri de popularizare a "poeziei concrete". Trăieşte modest şi retras. Nimic din ţinuta sa extraordinară nu trădează apartenenţa la tagma poeţilor. Pare mai degrabă preot metodist sau un foarte grav rebusist. Poezia nu-i aduce decât satisfacţii estetice, dar nu şi venituri materiale - ca atare traduce şi romane.

1969

 Ernst Jandl (1 august, 1925 - 9 iunie, 2000) a fost un poet, traducător și eseist austriac.

Ernst Jandl a făcut studii de lingvistică și literatură (germană și engleză) la Universitatea Viena. Din 1949 până în 1979 a lucrat ca profesor de limba engleză. S-a pensionat timpuriu, pentru a se putea dedica exclusiv scrisului. Jandl a scris patru piese de acest gen împreună cu Friederike Mayröcker, cu care a conviețuit din 1954. Ernst Jandl este considerat drept unul dintre cei mai importanți scriitori contemporani din spațiul lingvistic german. Acest rang l-a dobândit mai ales prin poezie.
A fost membru al Academiei de Arte Berlin, a Asociatiei autorilor din Graz, a Academiei germane pentru limbă și creație literară din Darmstadt.

joi, 13 octombrie 2016

JURNAL GERMAN, II Petre Stoica din "Caligrafie şi Culori"(1984)

Schiller National Museum at Marbach am Neckar (Germany)
DECEMBRIE, 1967 (partea a treia)

Seara cobor în restaurantul hotelului, care de fapt e un "Weinstube" foarte agreabil. Obişnuiţii localului se aşează la mesele lor de stejar şi la lumina lumânărilor, dublată discret de cea a becurilor, încep să joace cărţi. Oamenii se cunosc de când lumea, atmosfera e caldă, prietenoasă, aproape provincială. Rămân destule mese libere, ca să nu te consideri intrus în mijlocul unei reuniuni atât de familiare. Îmi vin în minte scene asemănătoare pe care copil le văzusem prin restaurantele din reşedinţele noastre de plasă. Tocmai încerc gustul ""Apfelwein""-ului (care îmi fusese recomandat cu căldură la Frankfurt), când în faţa mea se opreşte un tanar cu înfăţişare de beatl. Se prezintă foarte civilizat, după care îmi spune că m-a văzut în sala bibliotecii. Mă invită să luăm cina împreună, precizând că ni se va alătura şi colegul său de la Universitatea din Gottingen, un japonez. Insolitul gestului mă impresionează, dar sunt pus în neplăcuta situaţie de a-l refuza. Îi citesc pe faţa cu trăsături adolescentine o oarecare tristeţe pe care nu şi-o poate disimula. Aflând că sunt doar un consumator de moment, nevoit să plec dintr-o clipă în altă, înţelege şi şi se retrage. Paul Raabe tocmai intră pe uşa, căutăndu-mă cu privirile sale mioape.
Localul în care am fost poftit să-mi petrec seara e instalat în casa natală a Dorotheei, mama lui Friedrich Schiller, poetul pe care din păcate ne-am obişnuit mai mult să-l sărbătorim, decât să-l citim, neglijându-i mai cu seamă eseurile. Mi se spune că prea puţine s-au schimbat în înfăţişarea clădirii în care ne aflăm acum, şi chiar a străzii, ceea ce mi se pare foarte verosimil, întrucât în Marbach inventivitatea edililor moderni n-a stricat încă nimic! Interiorul, uşor adaptat unui local de oarecare lux, poartă patina duioasă a vremii. Ambianţa îmi evocă restaurantul Capşa, prin prezenţa plusului roşu şi mai ales prin atmosfera intimă şi gravă în acelaşi timp.
La masa noastră se găseşte şi exegetul lui Oskar Loerke, marele cântăreţ al naturii magice, iniţiatorul unei şcoli poetice de nebănuită vitalitate. Apucase să-mi frunzărească antologia şi era vădit încântat de alegerea pe care o făcusem din opera acestui liric, profund înrudit prin viziune cu Lucian Blaga. Îmi spune că în urmă cu doi ani se întreţinuse aici cu Oskar Walter Cisek. Mă bântuie emoţia şi tristeţea, pentru că l-am iubit mult pe acest elevat scriitor şi om de cultură, prieten sfânt al literelor noastre, un inegalabil ambasador al spiritualităţii româneşti. Acelaşi îmi mărturiseşte că primise de la Cisek o scrisoare, expediată cu puţin înainte ca acesta să fi trecut pragul spre lumea umbrelor neclintite.


Oscar Walter Cisek (n. 6 decembrie 1897, București - d. 30 mai 1966, București) a fost un scriitor român de etnie germană, diplomat și critic de artă, autor de nuvele, povestiri, poeme și eseuri în limbile română și germană.

Oscar Walter Cisek s-a născut la București. Tatăl său era un comerciant originar din Boemia, iar mama sa originară dintr-un mic orășel german, Crossen an der Oder. A urmat mai întâi Școala Evanghelică din București, apoi a absolvit studiile în germanistică și istoria artei la Universitatea din München.

S-a remarcat cu o serie de articole și eseuri publicate în revista literară Gândirea. A contribuit la popularizarea curentelor modernist și avangardist din România anilor 1920. După 1930 a intrat în corpul diplomatic al Regatului României, fiind numit atașat cultural și de presă în Austria, Cehoslovacia și Germania. Între anii 1946-1947, de la începutul ocupației sovietice și până la instalarea regimului comunist din România, Cisek a fost consul general al României la Berna, în Elveția.Un orologiu, nevăzut, şi poate tocmai de aceea atât de tiranic, vesteşte miezul nopţii. Dar discuţia noastră continuă netulburată, deschizând noi albii pe teritorii dintre cele mai imprevizibile. Vinul roşu, de foc, "Bucură inima"", cum spune Trakl, mare iubitor de băutură şi curată prietenie. Timpul închiderii localului desigur a trecut, dar aici există înţelegere pentru colocviile nocturne, astfel că chelnerul în loc să se învârtă neliniştit în jurul nostru ori să facă ordine trântind ostentativ scaunele pe mesele învecinate, preferă somnolenţa discretă într-un ungher întunecat. Şi totuşi, trebuie să plecăm, nu înainte de a-l trezi pe chelner cerându-i încă un rând...
Revenind spre casă mă încearcă o vagă nelinişte: până la camera mea trebuie să treci printr-un labirint de coridoare, să manevrezi chei şi butoane iar perspectiva de a trezi pe cineva mă îngrozeşte. Dar surpriza mea e de altă natură: studentul care mă abordase cu câteva ore mai înainte, îşi prelungise şederea angajându-se într-o cozerie aprinsă cu colegul său din ţara samuraialor. Iată, îmi zic, posibilitatea unei revanşe: le propun să dialogăm în jurul vinului, pe care îl comand imediat şi din abundenţă. Primul studiază aspectele politice ale expresionismului (oglindite îndeosebi în paginile revistei "Die Aktion""), pregătindu-se pentru o dizertaţie, cel de-al doilea, japonezul, se specializează în filozofia lui Nietzsche, dar îl interesează la gradul cel mai înalt şi proza expresionistă, venerandu-l pe Doblin, ceea ce mi se pare întrutotul firesc. La o vreme auzim discrete bătăi în uşa intrării principale. Eate poliţistul de rond, surprins de nerespectarea programului. De loc impacientat, proprietarul localului lămureşte totul cu discreţie: are un oaspete din România. Omul ordinei mormăie un "bine-bine"" şi pleacă urându-i noapte-bună... În gândul meu l-am decretat drept cel mai cumsecade poliţist din lume.

(va urmă)

luni, 10 octombrie 2016

JURNAL GERMAN, II Petre Stoica din "Caligrafie şi Culori"(1984) DECEMBRIE, 1967 (partea a doua))

Marbach am Neckar - Schiller-Nationalmuseum"Internationes" din Stuttgart mi-a anunţat vizita, aşa că sunt aşteptat. Intenţia mea e să stau de vorba cu Dr. Paul Raabe, presigiosul istoric literar, căruia i se datorează cele mai de seama editări de documente ale expresionismului. Numeroasele sale lucrări exemplare, constituie pentru germaniştii autohtoni şi de aiurea inestimabile instrumente de lucru. Decorul în care îl găsesc e clasic, de nedesprins din existenţa cotidiană a intelectualului de anvergură: volume debordând din rafturi, reviste, maldăre de plicuri, fotografii. Respiri un aer care îţi prieşte. Discuţia noastră începe profesional, fără prea multe formalităţi protocolare, de altfel de un anume folos doar pentru meleaguri mai apropiate de orient. Îl surprinde încă de la începutul conversaţiei interesul manifestat la noi în ţară nu numai pentru literatura modernă germană, ci şi pentru fenomenul cultural străin, în general. După ce îi arăt că pasiunea noastră e firească, şi înscrisă pe linia unor preocupări devenite tradiţionale, îi pun pe masă câteva numere din "Secolul 20", la care adaug antologia de lirică germană şi recentul meu volum de traduceri din Trakl. Le frunzăreşte cu un interes punctat mereu prin semne de exclamaţie. Sunt convins că omul din faţa mea e foarte sincer - chipul lui de copil îmbătrânit între cărţi, atât de timid, ar trăda orice disimulare. Preţ de două ore conversăm pe tema expresionismului, şi în cele din urmă despre ciudatul nostru Urmuz, al cărui nume, personal, l-aş caligrafia cu majuscule în istoria curentelor de avangardă din Europa. Mă întreabă dacă nu sunt dispus să colaborez la o carte, în fază de proiect, în care izvoarele subterane ale expresionismului vor fi urmărite dincolo de graniţele germane. Ea îşi propune să demonstreze înrudiri apropiate şi stări de spirit identice în numeroase ţări europene, în anumite raporturi cu isoria. Dacă mă gândesc la clasicii avangardei române, unii dintre ei prezenţi activ la naşterea lui Dada, fără doar şi poate primul copil nebun al expresionismului, propunerea care mi se face ar da o raţiune colaborării. Unul dintre punctele de sprijin în stabilirea eventualelor apropieri l-ar putea constitui revista lui Herwarth Walden, "Der Sturn". ea avusese printre primii colaboratori de peste hotare câţiva români în frunte cu Brâncuşi, Tristan Tzara, Brauner şi M.H.Maxy. Nu-mi amintesc să se fi vorbit vreodată la noi despre relaţiile acestor artişti cu "Der Sturn", una din faimoasele publicaţii ale expresionismului.
Înainte de a mă conduce în sala bibliotecii, Paul Raabe mă pofteşte să prelungim discuţia diseară la "Schillerhaus", unde vinul regiunii, cu o reputaţie consfiinţită de oenologi, ne poate apropia şi mai mult...
Paul Raabe (n. 21.02.1927 1927 în Oldenburg; † 05 iulie 2013, în Wolfenbuttel) a fost un savant literar german și bibliotecar, cel mai celebru bibliotecar din Germania!


La ora prânzului mă îndrept spre restaurantul din vecinătatea imediată a muzeului. După cum remarc, aici se adună aceiaşi care stau câteva ore laolaltă în sala bibliotecii. Străinul proaspăt venit e asimilat repede şi, din tact sau instinct, interlocutorul exclude prosteştile întrebări de felul : "de unde sunteţi?" sau "vă place Marbach-ul?" s.a.m.d.
Cu mici excepţii, cei reţinuţi pentru studii în orăşelul şvab alcătuiesc o familie compusă din reprezentanţii celor mai diverse naţionalităţi, germana fiind însă limba de comunicare generală. Aş spune că e vorba mai degrabă de o sectă care face din cercetarea expresionismului o religie. Pentru ea, şi pentru mine (de ce n-o tăinuiesc?), Marbach-ul este o Mecca. În biblioteca anexată a muzeului se află concentrată cea mai bogată colecţie germană de literatură ieşită de sub penitele reprezentanţilor noului "Sturm and Drang". Faptul e remarcabil, dacă mă gândesc că după 1933 în Germania tipăriturile aceste furtunoase mişcări spirituale s-au rărit simţitor, ele fiind destinate rugurilor care iluminau pandalii de sabat modern! Golurile sunt acum umplute cu exemplare elegant fotocopiate după originalele împrumutate de la diferite biblioteci ale lumii. Privită în ansamblu, biblioteca e departe de a fi cea mai bogată din Republica Federală Germania - profilul ei e specializat în acumularea de manuscrise, din care şi posedă până în prezent peste o jumătate de milion de exemplare! De accea i se şi spune "Arhiva literară germană". Având la dispoziţie un material de asemenea bogăţie, incalculabilă ca valoare, Paul Raabe şi colaboratorii săi organizează în cadrul muzeului expoziţii speciale dedicate scriitorilor de seamă, curentelor literare sau unui capitol anumit din istoria literaturii germane. În anul 1960 a fost alcătuită o expoziţie exhaustivă a expresionismului. Ea se bucurase de un succes remarcabil, ecourile importanţei sale fiind înregistrate prompt în străinătate. Voluminosul catalog, opera exclusivă a lui Paul Raabe, reeditat de câteva ori, mi se pare cea mai completă istorie literară a generaţiei de la 1910. Râvnisem mult acest catalog, dar prietenii puşi pe urmele sale primeau întotdeauna invariabilul răspuns: epuizat! Poate că autorul preţioasei lucrări bănuise avatarurile mele în această direcţie, întrucât la despărţire mi-a întins un exemplar pe care scrises "Din inimă".


(va urma)

sâmbătă, 8 octombrie 2016

JURNAL GERMAN, II Petre Stoica din "Caligrafie şi Culori"(1984)


DECEMBRIE, 1967 (prima parte)

Marbach e un orăşel romantic, îmbibat de atmosferă veche tipic germană, ferit - prin ce miracol? - de zgomotele şi ispitele civilizaţiei moderne. Pentru străinul sosit din Frankfurt, CITY agitat şi isteric, această aşezare de pe melancolicul Neckar, te întâmpină cu oaza de linişte pentru care omul din epoca tehnocraţiei pare să aibă o tot mai accentuată nostalgie. E începutul lui decembrie şi ninge cu o abundenţă copleşitoare. Privesc pe fereastra micului hotel unde am tras şi în faţa ochilor mi se înfăţişează priveliştea unei ilustrate de Crăciun: brazi, artificii scânteietoare, îngeri mecanici, lumini proiectate blând spre acoperişe somnolente. Peisaj relativ anacronic şi sentimental. Mă întreb cine poate fi regizorul acestui spectacol care, la urma urmei, nu-mi displace; îmi redă sentimentul copilului de odinioară, visând deasupra unei cărţi cu poze desenate strâmb şi duios.
Am sosit o dată cu seara şi iată că oboseala începe să se insinueze tiranic. Alergasem toată ziua prin anticariatele din Stutgart, pus pe "vânătoare subtilă" cum ar spune Erns Junger! O ezitare între veghe şi somn, apoi răsucesc comutatorul. În jurul meu pluteşte un nu ştiu ce aer intim şi straniu, conturele mobilierului vechi se estompează până la dizolvare şi în cele din urmă mă scufund într-un calm străin hotelurilor moderne, excelente în privinţa confortului, dar parcă din ce în ce mai văduvite de personalitate.


Spre deosebire de ziua precedentă, acum e o dimineaţă cu lumină plenară. Zăpada îngheţată luceşte ca nichelul. Mă întreb dacă în Germania de vest există multe aşezări mai potrivite studiului şi reculegerii ca Marbach-ul, urbea natală a lui Schiller. Cercetez trecătorii, destul de rari la această ora, casele cu farmec de vechime greu de aproximat; sunt primele tentaţii pe care le simte omul ajuns în locuri vizitate pentru prima dată. Totul, cel puţin pentru moment, îndeamnă la meditaţie şi colocvii cu umbrele trecutului. Clipe identice trăisem doar în urmă cu un an, când nişte prieteni m-au dus cu maşina la Goslar, superb oraş medieval în care întâlnirea cu istoria, sublimată în piatra clădirilor, tonifică, eliberându-te de angoasele şi complexele civilizaţiei neonului. Liniştea străzii sporeşte pe măsură ce mă apropii de "Schiller - Nationalmuseum", care e adăpostit într-un alb palat rococo îndreptat cu faţa spre Neckar. Platanii şi aleile largi vara, de bună seama, transformă împrejurimile în paradisul îndrăgostiţilor şi al păsărilor.

(va urma)