duminică, 21 august 2016

POEZIA GERMANĂ MODERNĂ De la Stefan George la Enzensberger Editura pentru Literatură - Colecţia BPT, 1967 Traduceri de Petre Stoica - Gunter Kunert

GUNTER KUNERT (n. 1929) începe să publice versuri puternic influenţate de poezia lui Brecht. Treptat, el dobândeşte însă o voce lirică distinctă în peisajul generaţiei sale poetice din R.D.G., fiind astăzi preţuit pe întreg teritoriul de limba germană (la "Editura Hanser" din Munchen i-au apărut două cărţi, care s-au bucurat de succes). Kunert dezbate probleme ale epocii moderne, oprindu-se asupra unor fapte esenţiale, cu semnificaţii şi implicaţii profund umane. Poezia sa e simplă, firească, ocoleşte deliberat cuvântul şlefuit sau "frumos"", principala preocupare a poetului fiind aceea de a transmite un mesaj cât mai limpede. Ceea ce atrage atenţia la Kunert e tonul didactic-intelectual. El ştie să evite însă acea uscăciune căreia şi marele Brecht i-a plătit din când în când tribut...
Ca autor de proză, talentul lui se relevă prin capacitatea de a crea atmosferă quasi-kafkiană.
După volumul de debut WEGSCHILDER UND MAUERINSCHRIFTEN (Indicatoare de drum şi inscripţii pe zid) - 1950, Kunert a mai publicat următoarele culegeri de versuri: UNTER DIESEM HIMMEL (Sub cerul acesta) - 1955, TAGWERKE (Zile-lucru) - 1961 şi DASKREUZBRAVE LIEDERBUCH (Cartea de cântece foarte cuminţi - 1961.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu