duminică, 23 iulie 2017

MICHAEL GUTTENBRUNNER poezia austriacă modernă de la rainer maria rilke până în zilele noastre bpt, editura minerva (1970) traduceri de petre stoica

SINGURATECUL

MICHAEL GUTTENBRUNNER

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

El nu s-a încolonat
şi nici nu a cântat împreună
când era oportun să intri în rânduri
şi să cânţi cu ceilalţi.
Din închisoare
trecu direct la militărie.
Vârât cu forţa în haine de soldat
umblă prin numeroase ţări
înghiţite de victorie
şi numai în biserici şi closete
mai găsea răgaz pentru plâns

 CĂLĂTORIE ITALIANĂ


MICHAEL GUTTENBRUNNER

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

pe vremea când mă transportau încătuşat,
ajungând în faţa oraşului Neapole,
mă apostrofă un domn în pânzeturi albe şi cu pălărie de paie,
şi cu degete inelate arătându-mi turnurile
ce urcau spre vârful scuipând foc
strigă: Vezi, acolo a murit Leopardi!
ÎNSĂNĂTOŞIRE


MICHAEL GUTTENBRUNNER

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

zăceam pe paie, asemeni câinelui,
deasupra mea, umbra pereţilor şi în jur
roiul şuierător al muştelor nesătule.

Dacă mă gândesc cât de frumos
a fost soarele şi cum a strălucit
cât timp am zăcut în agonie
inima mea se îngrozeşte din nou.

N-a atins raza oasele mele numărate
dar am ajuns la mulţimea
fierbinte, în iarba proaspătă a colinelor.

Am lăsat în temniţă
o piele încărcată de păr aspru.

Gol, am intrat în vale, în pădure.
A trecut războiul, inima mea a vibrat
şi-am străbătut voiniceşte inundaţia.

CONCEDIU


MICHAEL GUTTENBRUNNER

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Intocandu-mă acasă,
mi-am găsit oraşul tinereţii distrus.
Cu trunchiuri sterpe
grădinile îşi tânguiau pângărirea.
Venisem cu mâinile goale
în faţa porţii îngropate
unde odinioară se află acoperişul părintesc,
şi cu vârful cizmei
am putut să frunzăresc murdarele, trenţuitele,
preavenerabilele cărţi.

Chin şi manie îmi sugrumau gâtlejul şi inima
îndemnându-mi la fugă picioarele.
Moloz şi cenuşă scrâşneau sub tălpile mele.GEORG TRAKL


MICHAEL GUTTENBRUNNER

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Un morman de soldaţi cumplit răniţi,
şi nici un ajutor, şi noaptea lungă,
şi apoi, în revărsatul zorilor, pe medean,
cadavrele rutenilor executaţi,
şi apoi, în spitalul de garnizoană, perspectiva
de a fi adus el însuşi în faţă curţii marţiale;
iată şi ultimile lucruri ale acestui poet,
scrisorile, pe care le-a luat cu el.

POETUL


MICHAEL GUTTENBRUNNER

poezia austriacă modernă
de la rainer maria rilke până în zilele noastre
bpt, editura minerva (1970)
traduceri de petre stoica

Ia până
şi condu înaripată desenatoare
peste hârtia liniştită,
neademenit de nici o beţie
a muncii ropotitoare.

Brutarii frământă aluatul.
Vasul e răsucit de olar.
Altul doarme în patul femeii.

Dar tu ascultă
ceea ce spune îndărătul uşii
pe care nici o cheie n-o descuie vreodată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu