luni, 12 septembrie 2016

POEZIA GERMANĂ MODERNĂ De la Stefan George la Enzensberger Editura pentru Literatură - Colecţia BPT, 1967 - Hans Magnus Enzensberger
HANS MAGNUS ENZENSBERGER (n.1929) s-a născut la Kaufbeuren. A făcut parte din ultimul contingent al Wermacht-ului. Până la examenul de bacalaureat e nevoit să practice meseria de barman şi translator. Într-un CURRICULUM VITAE declara că imediat după război s-a îndeletnicit şi cu bursa neagră. Studiază în diferite oraşe germane literatura, lingvistica şi filozofia, frecvetand timp de trei ani şi cursurile unui institut de teatru. Pleacă la Paris şi obţine la Sorbona titlul de doctor în filozofie. Pregătirea sa intelectuală este temeinică. A călătorit mult, străbătând o bună parte a ţărilor europene, s-a oprit în Statele Unite şi Mexic, iar în anul 1963 a vizitat Uniunea Sovietică. În prezent trăieşte retras într-o insulă norvegiană Tjome. Numele lui Enzensberger s-a făcut repede cunoscut în cadrul literaturii germane postbelice, iar peste graniţă circulă din ce în ce mai insistent, poetul fiind socotit o personalitate culturală europeană de prim rang. Autor a trei culegeri de versuri : verteidigung der wolfw (apărarea lupilor) - 1957, landessprache (limba naţională) - 1960 şi blinden schrift (scrierea orbilor) - 1964 şi a două volume de eseuri: Einzelheiten (Nimicuri) - 1962, Politik und Verbrechen (Politică şi crimă) - 1964, excelent traducător din mai multe limbi, el a alcătuit şi un Muzeu al poeziei moderne (Museum der modernen Poesie - 1960), lucrare cotată pretutindeni  ca o realizare deosebită. Alte zece volume de culegeri, traduceri, antologii şi îngrijiri de ediţii din clasici (Clemens Brentano, Andreas Gryphius) întregesc bilanţul unei activităţi literare aproape uimitoare pentru vârsta sa.
Apariţia spectaculoasă în poezie a "tanarului furios", a "copilului teribil", cum a fost numit, a şocat chiar de la început cercurile oficiale. În primul rând, prin felul sever, tranşant în care îşi enunţă atitudinea faţă de noile realităţi din ţara sa. De la gloriaosa pleiadă de satirici reprezentată prin Tucholsky, Ringelnatz, Kastner, cititorii vest-germani au avut rar prilejul să citească versuri atât de răspicate despre "eternele adevăruri" germane.


Poezia lui Enzensberger (în care sunt preluate fraze banale, cuvinte uzuale din presă şi altele cu iz arhaic sau dialectale) este riguros construită (de altfel, autorul ei, într-o "justificare", pledează pentru o asemenea necesitate citându-l pe Valery), plină de dinamism şi extrem de bogată în frumuseţi de limbă germană.
Laureat al marelui premiu "Georg Buchner", Hans Magnus Enzensberger face parte din "Grupul 47" şi este deseori invitat să ţină prelegeri în cadrul unor universităţi din Germania de vest.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu