duminică, 4 decembrie 2016

"Tablouri vazute dintr-o parte" - Florin Toma, Editura AdLibri 2016
Veronica Kirchner:

Spre a vă aduce aproape noua apariţie editorială a scriitorului şi prietenului Florin Toma, mă sprijin de bastonul verbal al unui text din romanul sau, MOŞTENIREA FAMILIEI BILDUNGSROMAN, parcul literar în care ne-am şi cunoscut: (...) "Scoase din buzunarul lodenului o madlenă aburindă (...). Şi muscă nesăţios din ea. Sub pleoapele încinse i se derulau, într-o viteză ameţitoare, imagini ale vieţii, atât de limpede, încât la un moment dat avu impresia că nici nu se mai află acolo.'
În cartea de faţă, TABLOURI VĂZUTE DINTR-O PARTE - ce mod aparte al său, atât de caracterisitic, de a-şi descrie călătoria mângâiată de timp, pe parcursul a câtorva ani, prin Instituţiile Frumosului, galerii, muzee, ateliere! - Florin Toma pare-mi mie că muşcă nesăţios dintr-o madlenă aburindă, coaptă în impresiile, dialogurile şi imaginile, alese şi filtrate prin spiritul său de observaţie limpede, din arta românească.
Florin Toma nu evită duelul cavaleresc, ochi în ochi, cu realitatea, cronicele de artă din această carte, văzute dintr-o parte, sunt o fulgurare, cum mărturiseşte el însuşi; sunt acele MOMENTAUFNAHMEN, precum nişte fotografii-serii de Muybridge, colorate însă în ţesătura trimiterilor literare. Nu şoptite, ca parcă din trecut, ci sonore în prezent, prin oralitatea unei stilistici insolite, cu exclamaţii la rever şi cu reverenţe sincere, petrecute în salonul de onoare al artei româneşti.
- cu Florin Toma.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu